Klienci Indywidualni

Traktujemy każdego klienta indywidualnie.

Udzielimy wsparcia i pomocy nie tylko w decyzjach biznesowych ale i prywatnych.

prawo rodzinne rozwód alimenty separacja podziął majątku

Prawo Rodzinne

 • Rozwód z orzekaniem o winie czy bez? 
 • Rozwód czy separacja?
 • Jak ustalić kontakty z dzieckiem?
 • Kto może żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem?
 • Jak ustalić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, opieki? 
 • Jak ustanowić opiekę naprzemienną?
 • Jak przysposobić dziecko? 
 • Jak dochodzić alimentów? W jakiej wysokości? Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?
 • Jak uznać dziecko? Jak unieważnić uznanie dziecka?
 • Jak ustalić, bądź zaprzeczyć ojcostwo lub macierzyństwo?
 • Jak dokonać podziału majątku wspólnego? Co wchodzi w skład majątku wspólnego?
 • Czy można podzielić majątek u notariusza?
 • Jak uzyskać zgodę na czynność przekraczającą zarząd majątkiem dziecka? Czy można sprzedać nieruchomość dziecka? 

Prawo Nieruchomości

Zajmujemy się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Odpowiemy na pytania:

 • Co powinno się znaleźć w umowie z deweloperem?
 • Jak dochodzić roszczeń z umów deweloperskich?
 • Jak sporządzić umowę z wykonawcami?
 • Jaką umowę podpisać z dekoratorem wnętrz?
 • Jak dochodzić odszkodowania za wady nieruchomości?
 • Jak ustalić zasiedzenie nieruchomości?
 • Jak sporządzić pozew o eksmisję?
 • Co to jest bezumowne korzystanie z lokalu?
 • Jak ustanowić służebność przechodu, przesyłu?
 • Jak ustanowić drogę konieczną?
 • Jak znieść współwłasność nieruchomości?
 • Jak przeprowadzić postępowanie o wydanie nieruchomości?
 • Jak uzupełnić wniosek o wpis praw w księdze wieczystej?
 • Jak uzgodnić treść księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?
 • Jak wpisać hipotekę?
prawo nieruchomości

odszkodowanie

Odszkodowania

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń osób poszkodowanych z wypadków, jak również błędów lekarskich. Reprezentujemy Klientów przed ubezpieczycielem, Komisją Praktyk Lekarskich, sądami.

Pomożemy Ci ustalić:

 • Jak określić rozmiar szkody?
 • Co wchodzi w skład szkody?
 • Jak udokumentować szkodę?
 • Kto jest odpowiedzialnych za szkodę?

prawo turystyczne

Prawo turystyczne

Wiemy jak ważny i cenny dla każdego jest wypoczynek. Organizatorom imprez turystycznych zdarza się nie zapewnić odpowiednich warunków zakwaterowania, podwyższyć ceny imprezy, zmienić hotel, program wycieczki, nie zapewnić odpowiedniej opieki. Odpowiemy na pytania:

 • Jakich można dochodzić praw przeciwko organizatorowi imprezy turystycznej?
 • Jak dochodzić swoich praw?
 • Czy warto prowadzić postępowanie reklamacyjne?
 • Jak zawrzeć ugodę z organizatorem imprezy turystycznej?

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, udzielamy doraźnych porad prawnych w zakresie prawa pracy. Prowadzimy m.in. następujący zakres spraw:

 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w sposób dyscyplinarny,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • renta, odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z wypadków przy pracy,
  w drodze do pracy i z pracy, inne naruszenia przepisów prawa pracy,
 • dyskryminacja w pracy i nierówne traktowanie,
 • mobbing,
 • uchylenie kary porządkowej,
 • wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych,
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
 • wypłata wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • zasiłki chorobowe, macierzyńskie.

PRAWO SPADKOWE

W tym trudnym momencie warto skorzystać z porady osoby bezstronnej i dowiedzieć się:

 • Jak przygotować wniosek o nabycie spadku?
 • Jak przygotować wniosek o zabezpieczenie spadku?
 • Jak przygotować wniosek o sporządzenie spisu inwentarza?
 • Jak przygotować wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu?
 • Jak przygotować wniosek o ustanowienie kuratora dla spadku?
 • Kiedy możliwe jest uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia?
 • Kto i kiedy może dochodzić zachowku?
 • Kiedy i jak odrzucić spadek?
prawo spadkowe testament zachowek