prawo medyczne

Prawo Medyczne i Prawa Pacjenta

Odpowiemy na pytania:

  • Co zrobić kiedy postawiono błędną diagnozę?
  • Jakie są ryzyka wykonywania zawodu lekarza?
  • Jaką odpowiedzialność ponosi lekarz?
  • Czy lekarz może odmówić udzielenia pomocy?
  • Jak dochodzić odszkodowania za szkody medyczne w stosunku do szpitala i/lub ubezpieczyciela szpitala?
  • Błąd przy porodzie - jakie masz uprawnienia?
  • Czy można dochodzić odszkodowania za pobyt w szpitalu?
  • W jakiej wysokości dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za doznane krzywdy oraz zawinione naruszenie praw pacjenta?
  • Czy można żądać ustalenia odpowiedzialności za dalsze pogorszenie stanu zdrowia i utratę zdolności do pracy zarobkowej w przyszłości?