prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

O co możesz nas zapytać:

 • Jak napisać umowę o pracę?
 • Jak przygotować umowę o zakazie konkurencji?
 • Jak przygotować kontrakt menedżerski?
 • Jak rozwiązać umowę o pracę?
 • Jak przygotować się do przejęcia zakładu pracy?
 • Jak przeprowadzić zwolnienia grupowe?
 • Kiedy regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania jest konieczny?
 • Jak przygotować się do procesu w sprawach pracowniczych?
 • Jaki wskazać powód wypowiedzenia umowy o pracę?

 • Kiedy sąd może ustalić istnienie stosunku pracy?

 • Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

 • Kiedy pracownik może wystąpić o odszkodowanie za niezgodne z prawem
  rozwiązanie stosunku pracy?

 • Kiedy pracownik może wnieść o przywrócenie do pracy?

 • Jakie są konsekwencje naruszenia zakazu konkurencji?

 • W jaki sposób można wydelegować pracownika do pracy za granicą?

 • Co zrobić kiedy ZUS odmawia wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

 • W jaki sposób ZUS ustala wysokość zasiłku?

 • Od jakich decyzji ZUS przysługuje odwołanie?