prawo autorskie, własność intelektualna, dobra osobiste

Prawo
w branży kreatywnej

Prawo w branży kreatywnej, czyli jakie?

 • Prawo autorskie,
 • Prawo własności intelektualnej,
 • Prawo prasowe,
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Ochrona wizerunku,
 • Ochrona prywatności,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Internet i nowe technologie,
 • Domeny, patenty i znaki towarowe,
 • Nieuczciwa konkurencja;

Kogo obsługujemy?

 • twórców i artystów,
 • muzyków i kompozytorów,
 • teatry,
 • agentów i agencje aktorskie,
 • dziennikarzy, redaktorów naczelnych, wydawców, fotoreporterów, fotografów,
 • firmy fonograficzne, firmy producenckie, firmy publishingowe, dystrybutorów muzyki,
 • producentów filmowych, instytucje filmowe, podmioty finansujące produkcję filmową,
 • platformy cyfrowe, operatorów kablowych,
 • nadawców radiowych i telewizyjnych,
 • dostawców e-usług,
 • reklamodawców, domy mediowe, agencje reklamowe, domy produkcyjne, agencje PR,
 • telewizję, radio,
 • wydawców, prasę,
 • start-upy;