MBA LAW Kancelaria Adwokacka Magdalena Biedrzycka Adwokat

Specjalizacja

 

Prawo w biznesie

Spory sądowe

Prawo w branży kreatywnej

Prawo Medyczne
Prawa Pacjenta

Prawo Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

Klienci Indywidualni


prawo spółek startup firma

Prawo w biznesie

Specjalizujemy się w obsłudze biznesowej przedsiębiorców. Wiemy, że wybór właściwej drogi i podjęcie słusznej decyzji stanowi 70 % sukcesu naszych Klientów.

O co możesz nas zapytać:

 • Jaką formę prawną działalności wybrać?
 • Jak założyć działalność gospodarczą, spółkę, startup?
 • Jak przygotować dokumenty korporacyjne – akt założycielski, statut, uchwały, regulaminy?
 • Jak ukształtować stosunki ze wspólnikami i zarządem?
 • Jak zbyć udziały?
 • Jak podwyższyć kapitał zakładowy spółki?
 • Jak zlikwidować spółkę?
 • Czy warto przeprowadzić upadłość lub restrukturyzację spółki? 
 • Jak zatrudnić pracowników, współpracowników, freelancerów?
 • Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów?
 • Kiedy kontrahent musi zapłacić karę umowną?
 • Jak poradzić sobie z niepłacącym klientem?
 • Jak chronić dane osobowe?
 • Jak rozwiązać konflikt wspólników?
 • Kiedy członkowie zarządu ponoszą osobistą odpowiedzialność?

spory sądowe

Spory sądowe

Od lat reprezentujemy Klientów w sądach prowadząc m. in. procesy sądowe:

Prawo cywilne

 • o zapłatę, w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym,
 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o odszkodowanie, zadośćuczynienie,
 • z zakresu prawa medycznego (błędów w sztuce), 
 • w sprawach leasingowych,
 • rodzinne (rozwód, separacja, kontakty z dzieckiem, alimenty, podział majątku, pozbawienie władzy rodzicielskiej),
 • spadkowe (o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, niegodność dziedziczenia),
 • o zasiedzenie, zniesienie współwłasności;

Prawo pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • o ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku pracy, 
 • o odszkodowanie,
 • o przywrócenie do pracy,
 • mobbing,
 • zakaz konkurencji,
 • w zakresie wypadków przy pracy;

Prawa handlowego

 • o ochronę prawa do firmy, 
 • o wyłączenie wspólnika, 
 • pozew przeciwko członkom zarządu z art. 299 k.s.h.,
 • o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał,
 • upadłościowe i restrukturyzacyjne.

prawo autorskie, własność intelektualna, dobra osobiste

Prawo
w branży kreatywnej

Prawo w branży kreatywnej, czyli jakie?

 • Prawo autorskie,
 • Prawo własności intelektualnej,
 • Prawo prasowe,
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Ochrona wizerunku,
 • Ochrona prywatności,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Internet i nowe technologie,
 • Domeny, patenty i znaki towarowe,
 • Nieuczciwa konkurencja;

Kogo obsługujemy?

 • twórców i artystów,
 • muzyków i kompozytorów,
 • teatry,
 • agentów i agencje aktorskie,
 • dziennikarzy, redaktorów naczelnych, wydawców, fotoreporterów, fotografów,
 • firmy fonograficzne, firmy producenckie, firmy publishingowe, dystrybutorów muzyki,
 • producentów filmowych, instytucje filmowe, podmioty finansujące produkcję filmową,
 • platformy cyfrowe, operatorów kablowych,
 • nadawców radiowych i telewizyjnych,
 • dostawców e-usług,
 • reklamodawców, domy mediowe, agencje reklamowe, domy produkcyjne, agencje PR,
 • telewizję, radio,
 • wydawców, prasę,
 • start-upy;

prawo medyczne

Prawo Medyczne i Prawa Pacjenta

Odpowiemy na pytania:

 • Co zrobić kiedy postawiono błędną diagnozę?
 • Jakie są ryzyka wykonywania zawodu lekarza?
 • Jaką odpowiedzialność ponosi lekarz?
 • Czy lekarz może odmówić udzielenia pomocy?
 • Jak dochodzić odszkodowania za szkody medyczne w stosunku do szpitala i/lub ubezpieczyciela szpitala?
 • Błąd przy porodzie - jakie masz uprawnienia?
 • Czy można dochodzić odszkodowania za pobyt w szpitalu?
 • W jakiej wysokości dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za doznane krzywdy oraz zawinione naruszenie praw pacjenta?
 • Czy można żądać ustalenia odpowiedzialności za dalsze pogorszenie stanu zdrowia i utratę zdolności do pracy zarobkowej w przyszłości?

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

O co możesz nas zapytać:

 • Jak napisać umowę o pracę?
 • Jak przygotować umowę o zakazie konkurencji?
 • Jak przygotować kontrakt menedżerski?
 • Jak rozwiązać umowę o pracę?
 • Jak przygotować się do przejęcia zakładu pracy?
 • Jak przeprowadzić zwolnienia grupowe?
 • Kiedy regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania jest konieczny?
 • Jak przygotować się do procesu w sprawach pracowniczych?
 • Jaki wskazać powód wypowiedzenia umowy o pracę?

 • Kiedy sąd może ustalić istnienie stosunku pracy?

 • Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

 • Kiedy pracownik może wystąpić o odszkodowanie za niezgodne z prawem
  rozwiązanie stosunku pracy?

 • Kiedy pracownik może wnieść o przywrócenie do pracy?

 • Jakie są konsekwencje naruszenia zakazu konkurencji?

 • W jaki sposób można wydelegować pracownika do pracy za granicą?

 • Co zrobić kiedy ZUS odmawia wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

 • W jaki sposób ZUS ustala wysokość zasiłku?

 • Od jakich decyzji ZUS przysługuje odwołanie?


Klienci Indywidualni

Traktujemy każdego klienta indywidualnie.

Udzielimy wsparcia i pomocy nie tylko w decyzjach biznesowych ale i prywatnych.

prawo rodzinne rozwód alimenty separacja podziął majątku

Prawo Rodzinne

 • Rozwód z orzekaniem o winie czy bez? 
 • Rozwód czy separacja?
 • Jak ustalić kontakty z dzieckiem?
 • Kto może żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem?
 • Jak ustalić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, opieki? 
 • Jak ustanowić opiekę naprzemienną?
 • Jak przysposobić dziecko? 
 • Jak dochodzić alimentów? W jakiej wysokości? Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?
 • Jak uznać dziecko? Jak unieważnić uznanie dziecka?
 • Jak ustalić, bądź zaprzeczyć ojcostwo lub macierzyństwo?
 • Jak dokonać podziału majątku wspólnego? Co wchodzi w skład majątku wspólnego?
 • Czy można podzielić majątek u notariusza?
 • Jak uzyskać zgodę na czynność przekraczającą zarząd majątkiem dziecka? Czy można sprzedać nieruchomość dziecka? 

Prawo Nieruchomości

Zajmujemy się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Odpowiemy na pytania:

 • Co powinno się znaleźć w umowie z deweloperem?
 • Jak dochodzić roszczeń z umów deweloperskich?
 • Jak sporządzić umowę z wykonawcami?
 • Jaką umowę podpisać z dekoratorem wnętrz?
 • Jak dochodzić odszkodowania za wady nieruchomości?
 • Jak ustalić zasiedzenie nieruchomości?
 • Jak sporządzić pozew o eksmisję?
 • Co to jest bezumowne korzystanie z lokalu?
 • Jak ustanowić służebność przechodu, przesyłu?
 • Jak ustanowić drogę konieczną?
 • Jak znieść współwłasność nieruchomości?
 • Jak przeprowadzić postępowanie o wydanie nieruchomości?
 • Jak uzupełnić wniosek o wpis praw w księdze wieczystej?
 • Jak uzgodnić treść księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?
 • Jak wpisać hipotekę?
prawo nieruchomości

odszkodowanie

Odszkodowania

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń osób poszkodowanych z wypadków, jak również błędów lekarskich. Reprezentujemy Klientów przed ubezpieczycielem, Komisją Praktyk Lekarskich, sądami.

Pomożemy Ci ustalić:

 • Jak określić rozmiar szkody?
 • Co wchodzi w skład szkody?
 • Jak udokumentować szkodę?
 • Kto jest odpowiedzialnych za szkodę?

prawo turystyczne

Prawo turystyczne

Wiemy jak ważny i cenny dla każdego jest wypoczynek. Organizatorom imprez turystycznych zdarza się nie zapewnić odpowiednich warunków zakwaterowania, podwyższyć ceny imprezy, zmienić hotel, program wycieczki, nie zapewnić odpowiedniej opieki. Odpowiemy na pytania:

 • Jakich można dochodzić praw przeciwko organizatorowi imprezy turystycznej?
 • Jak dochodzić swoich praw?
 • Czy warto prowadzić postępowanie reklamacyjne?
 • Jak zawrzeć ugodę z organizatorem imprezy turystycznej?

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, udzielamy doraźnych porad prawnych w zakresie prawa pracy. Prowadzimy m.in. następujący zakres spraw:

 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w sposób dyscyplinarny,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • renta, odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z wypadków przy pracy,
  w drodze do pracy i z pracy, inne naruszenia przepisów prawa pracy,
 • dyskryminacja w pracy i nierówne traktowanie,
 • mobbing,
 • uchylenie kary porządkowej,
 • wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych,
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
 • wypłata wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • zasiłki chorobowe, macierzyńskie.

PRAWO SPADKOWE

W tym trudnym momencie warto skorzystać z porady osoby bezstronnej i dowiedzieć się:

 • Jak przygotować wniosek o nabycie spadku?
 • Jak przygotować wniosek o zabezpieczenie spadku?
 • Jak przygotować wniosek o sporządzenie spisu inwentarza?
 • Jak przygotować wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu?
 • Jak przygotować wniosek o ustanowienie kuratora dla spadku?
 • Kiedy możliwe jest uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia?
 • Kto i kiedy może dochodzić zachowku?
 • Kiedy i jak odrzucić spadek?
prawo spadkowe testament zachowek