spory sądowe

Spory sądowe

Od lat reprezentujemy Klientów w sądach prowadząc m. in. procesy sądowe:

Prawo cywilne

 • o zapłatę, w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym,
 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o odszkodowanie, zadośćuczynienie,
 • z zakresu prawa medycznego (błędów w sztuce), 
 • w sprawach leasingowych,
 • rodzinne (rozwód, separacja, kontakty z dzieckiem, alimenty, podział majątku, pozbawienie władzy rodzicielskiej),
 • spadkowe (o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, niegodność dziedziczenia),
 • o zasiedzenie, zniesienie współwłasności;

Prawo pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • o ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku pracy, 
 • o odszkodowanie,
 • o przywrócenie do pracy,
 • mobbing,
 • zakaz konkurencji,
 • w zakresie wypadków przy pracy;

Prawa handlowego

 • o ochronę prawa do firmy, 
 • o wyłączenie wspólnika, 
 • pozew przeciwko członkom zarządu z art. 299 k.s.h.,
 • o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał,
 • upadłościowe i restrukturyzacyjne.